Het overkomt ons allemaal weleens, de wat ongemakkelijke close encounter. Je loopt tegen iemand op, of er staat iemand hopeloos in de weg en blokkeert met zijn wagentje het complete wijnschap in de supermarkt.

Vertrappel je een hondje of klein kind, zeg dan …

Sorry!
Desculpe!
desj-koel-puh

Het spijt me!
Peço desculpa!
peh-soe desj-koel-pa

Staat er iemand in de weg, gebruik …

Sorry (ik wil er langs)
Com licença
kong lie-sen-sa

Alstublieft
Por favor
poer fa-voor