Het is verstandig om, als je tot koop wilt overgaan, een advocaat in te schakelen. De functie van de advocaat is te vergelijken met die van de Nederlandse/Belgische notaris.

De advocaat werkt uitsluitend in het belang van de opdrachtgever en alle betalingen horen ook via de advocaat te lopen. Deze heeft hiervoor een speciale derdenrekening (conta de clientes). De feitelijke betalingen vinden dus plaats via de advocaat en niet via de notaris. De kosten van de advocaat zijn circa 1 % tot 2 % van de aankoopsom.

Een advocaat controleert de documenten die betrekking hebben op de eigenaar en de documenten van de woning zoals een woonvergunning of bouwvergunning. Wie is de verkopende partij, zit er een hypotheek op het pand, of andere schulden? Is de woning legaal gebouwd, hoe zit het met die aangebouwde serre, is er wel een vergunning voor het zwembad? Is alles gecontroleerd en OK dan kan het voorlopige koopcontract opgesteld worden, het ‘contrato de promessa de compra e venda’.