Het Voorlopig Koopcontract (o Contrato-Promessa)

Het voorlopig koopcontract tekenen is een van de laatste formaliteiten die je moet doen. Ook al zegt de eigenaar dat er andere geïnteresseerden zijn, laat je niet dwingen. Als je niet wilt wachten, is het belangrijk om voorzichtig te zijn met het opstellen van dit document.
Als de bank de hypotheek nog niet heeft goedgekeurd, vraag dan om een clausule toe te voegen waarin staat dat je bij het niet verkrijgen van de geldlening, van de koop kunt afzien zonder boete te betalen. Ook is het belangrijk na te gaan of de afgesproken termijn voor de notariële akte je genoeg veiligheidsmarge geeft. Als je die termijn niet kunt nakomen, kan de zaak in het water vallen en heb je geen rechten meer op de betaalde aanbetaling. Vraag daarom aan de bank hoelang het hele proces gaat duren. Als je er niet aan kunt voldoen ben jij de grootste benadeelde.
Om problemen met eventuele pandbazen of andere verplichtingen uit de weg te gaan, dring je aan op het toevoegen van een clausule die zegt ‘koop (of belooft te kopen) vrij van lasten en verplichtingen’. Als je geen ontvangstbewijs krijgt van de aanbetaling, dan behoort het voorlopige koopcontract een clausule te hebben waar het betaalde bedrag in vermeld staat.
Bij het ondertekenen van dit contract is het gebruikelijk dat de koper een aanbetaling doet van 10 %. Anders dan in Nederland gaat de aanbetaling rechtstreeks naar de verkoper en blijft niet onder de notaris.
Volgens de wet is de koper dat geld kwijt als hij zich terugtrekt. Als de verkoper niet levert is hij 2x de aanbetaling verschuldigd aan de koper. Men kan echter ondanks dat nakoming van het contract eisen.

Het Koopcontract (Escritura de Compra e Venda)

De volgende stap is het tekenen van het koopcontract (Escritura de Compra e Venda) voor de notaris. Dit is het moment waarop het restant van de koopsom voldaan wordt. Je krijgt het originele koopcontract niet direct mee, maar je kunt tegen een vergoeding een kopie ervan krijgen. Als je jouw advocaat volmacht geeft, kan hij dit onderdeel van de koop voor je afhandelen.

Een bestaande woning kan niet verkocht worden zonder de volgende documenten: Caderneta Predial, Certidão Permanente, Licença de Habitação, en de Certificado Energético. In de meeste gevallen moeten ook de bouwplannen voorgelegd worden. Maar zoals altijd, het is de uitzondering die de regel bevestigt. Laat je daarom begeleiden door een advocaat.