Dat de Algarve een speciaal stukje Portugal is, merk je misschien wel het beste als je in een café of restaurant zit. Heb je fijn geoefend en bestel je in je beste Portugees een biertje, krijg je antwoord terug in het Engels. Of in het Nederlands.

Gewoon doorgaan natuurlijk, niet opgeven. Nou ja, behalve dan als de serveerdame of -heer geen woord Portugees blijkt te spreken, dat kan namelijk ook voorkomen.

Dorst!

Ik wil een koffie
Queria um café
krie-ja oem ka-fee

Ik wil thee
Queria um chá
krie-ja oem sjaa

Water zonder bubbels
Água sem gás
aa-ghwa seing ghasj

Water met bubbels
Água com gás
aa-ghwa kong ghasj

Een biertje
Uma cerveja
oe-ma ser-vee-zja

Een biertje van de tap
Um imperial
oem im-pee-rie-jal

Een glas rode wijn
Um copo de vinho tinto
oem ko-poe duh vien-joe tien-toe

Een glas witte wijn
Um copo de vinho branco
oem ko-poe duh vien-joe bran-koe

Een glaasje Fanta
Um sumol
oem soe-mol

Een glaasje cola
Uma cola
oe-ma ko-la

Honger!

Het menu graag
O menu (se faz favor)
oe muh-noe (suh fasj fa-voor)

De wijnkaart
A lista de vinhos
a lisj-tah duh vien-joesj

De huiswijn
O vinho da casa
oe vien-joe dah ka-sa

Een karaf
Um jarro
oem zja-roe

Een fles
Uma garrafa
oe-ma gha-ra-fa

De dagschotel (dagmenu)
Prato do dia
pra-toe doe die-ja

Heeft u verse vis?
Tem peixe fresco?
teeng pei-sjuh fresj-koe

Een zeebaars
Um robalo
oem ro-ba-loe

Gebakken tong
Linguado frito
lingh-ghwa-doe frie-toe

Zalm
Salmão
sal-maung

Een biefstuk graag
Queria um bife
krie-ja oem bie-fuh

…met pepersaus …
a pimenta
a pie-men-ta

…op z´n Portugees
…à Portuguesa
a por-toe-ghee-sa

…Bien cuit (well done)
…bem passado
beeng pa-sa-doe

…A-point (medium)
…médio
mee-die-oe

…Saignant (rare)
…mal passado
mal pa-sa-doe